× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Wojska Polskiego Kielce

Apteka - Poliklinika MSWiA w Kielcach

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Apteka szpitalna/zakładowa

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Farmakologia kliniczna


Adres

41-3493500


Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1